[pb_row][pb_column span="span12"][pb_text]

De aarde in bruikleen

Winst maken alleen is niet meer van deze tijd

Wiel Broecks

“We hebben de aarde in bruikleen van onze kinderen en hun kinderen, laten we er voor zorgen dat we haar in dezelfde toestand teruggeven zoals wij ze van onze ouders kregen, of nee zelfs in een betere toestand”, zo luidt de boodschap van een bank die Corporate Social Responsibility (CSR) heeft geïmplementeerd. Daarmee doelt deze bank op de verantwoordelijkheid die we als mensen hebben voor onze aarde en samenleving. Het waarmaken van die verantwoordelijkheid is vaak gemakkelijker gezegd dan gedaan. Welke mogelijkheden heeft u eigenlijk als manager op het gebied van CSR, hoe stelt u een CSR beleid op en hoe implementeert u deze in uw organisatie?

MVO ondernemers staan actief in de samenleving

“Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO), een vorm van CSR voor ondernemers, is een wezenlijk deel van ondernemerschap”, aldus de Nederlandse werkgeversorganisatie VNO-NCW. “MVO loont, voor bedrijven en voor de samenleving. Maatschappelijk verantwoorde ondernemers staan actief in de samenleving en de samenleving wil graag met het bedrijfsleven werken aan duurzame ontwikkeling”.

Lastige dilemma’s

Bij het opstellen van een dergelijk beleid, zult u als manager continu afwegingen dienen te maken tussen kansen, dilemma’s en uitdagingen op het gebied van ‘people, planet and profit’, want wat goed voor de aarde of de samenleving is, hoeft niet persé goed te zijn voor uw portemonnee.

Blijkbaar is winst tegenwoordig niet meer de enige graadmeter van een organisatie die functioneert in een betrokken samenleving en gezonde wereld maar ook andere indicatoren zoals eerlijkheid, een gezonde arbeidsomgeving en de wijze waarop u uw organisatie bestuurt.

ISO 26000: internationale richtlijn

In diverse landen is MVO-gerelateerde wetgeving opgesteld die de basis vormt waar organisaties zich aan dienen te houden. Inmiddels is er ook een internationale richtlijn (‘Guidance on social responsibility’) die invulling geeft aan de implementatie van maatschappelijke verantwoordelijkheid en is geschreven voor organisaties die meer willen doen aan maatschappelijk verantwoord ondernemen dan dat de wet voorschrijft. De ISO 26000 richtlijn omvat zeven kernthema’s die aan de orde komen bij een volledige implementatie van MVO:

-        Bestuur van de organisatie

-        Mensenrechten

-        Arbeidsomstandigheden

-        Milieu

-        Eerlijk zakendoen

-        Consumentenbelangen

-        Maatschappelijke betrokkenheid

 

Het implementatiemodel volgt de lijnen van een verandertraject, dat alleen al betekent dat het niet gemakkelijk zal worden; veranderen is immers niet gemakkelijk. Hieronder staan de stappen kort beschreven:

  1. Bepaal uw visie en ambitie op het gebied van MVO. MVO doe je er niet zo maar even bij maar wordt een onderdeel van de strategie of het beleid van uw organisatie. MVO dwingt u bijvoorbeeld na te denken over welke markten u wel of niet wil bedienen, welke producten u juist niet op de markt wil brengen en onder welke voorwaarden u zaken wilt doen of welke (half)fabricaten u wel of niet meer wil inkopen (denk bijv. aan het UTZ keurmerk voor cacao). Hoe ver u hierin wilt gaan is onder meer afhankelijk van uw ambitie op MVO-vlak.
  2. Bepaal wie u betrekt bij het formuleren van uw MVO-visie. Organisaties zijn vaak onderdeel van ketens waarvan u afhankelijk bent of die afhankelijk van u zijn, bijv. leveranciers en klanten. Maar ook uw medewerkers en aandeelhouders zijn belangrijke stakeholders. Bepaal wie u bij uw visie wilt betrekken en waarom, wat voegen zij toe aan uw visie?
  3. Bepaal welke van de eerder genoemde thema’s u wilt implementeren; zie de hiervoor 7 genoemde thema’s. Begin met de voor u 1 of 2 belangrijkste thema’s waarin u ambities heeft als organisatie.
  4. Bepaal de impact van uw visie/ambitie op uw organisatie. Deze impactanalyse geeft antwoord op de vraag: “is het voor uw organisatie haalbaar om uw visie en ambities waar te maken en zo ja, onder welke randvoorwaarden”? Stel uw concurreert in een markt die zeer kostprijs gedreven is, hoe gaat u dan een aantal thema’s realiseren zoals bijv. ‘eerlijk zakendoen’? Bijv. u maakt bonbons, koopt u dan toch de wat duurdere UTZ-cacao? Dilemma’s die aan het denken zetten.
  5. Open de dialoog met uw stakeholders. Wellicht kunt u met uw stakeholders, zoals leveranciers, klanten, aandeelhouders, banken en medewerkers, een dialoog aangaan om te kijken hoe u samen een invulling kunt geven aan de door uw gewenste MVO-doelstellingen en daardoor ook aansluiten bij hun ambities waardoor er een gemeenschappelijk gedragen MVO-beleid of strategie ontstaat. Dat geeft energie.
  6. Leg uw eisen en verwachtingen vast. Leg de output van stappen 1 tot en met 5 vast in statement ‘eisen en verwachtingen’; hoe duidelijker en transparanter, hoe beter deze communiceerbaar is naar uw omgeving en stakeholders.
  7. Vertaal de stappen 1 tot en met 6 in een strategie of beleid. Veranker de visie, de missie en de doelen in een bestuurs- en besluitvormingsstructuur (governance) en bed deze in in de dagelijkse activiteiten en processen van uw organisatie.
  8. Implementeer uw strategie. U stelt een actieplan op, voert de acties uit en handelt daarnaar (‘practice what you preach').
  9. Evaluatie en verantwoording. U toetst regelmatig uw MVO-beleid aan uw eisen en verwachtingen en legt verantwoording af aan uw stakeholders. Diverse organisaties doen dit momenteel via een ‘zelfverklaring’; in deze verklaring geven ze aan hoe ISO 26000 wordt toegepast volgens NPR 9026 . In Nederland is een website ingericht waarop organisaties deze verklaringen kunnen publiceren; u vindt ze terug op de website van de Stichting Nederlands Normalisatie-Instituut.

MVO implementeren in SIDS

MVO implementeren is realiseerbaar maar gaat niet altijd even gemakkelijk. Small Island Developing States zoals Curaçao, kennen vele afhankelijkheden, zowel nationaal als internationaal. Als we naar een integraal CSR beleid op dit gebied willen dan is samenwerking tussen de overheid en ondernemingen onontbeerlijk. Deze samenwerking biedt echter ook economische kansen voor de ontwikkeling van nieuwe producten of diensten, denk aan nieuwe vormen van duurzame energie, clean technology, gezond voedsel, nieuwe adviesdiensten etc. Dat is niet de primaire doelstelling van MVO maar een ontwikkeling die de bewustwording zeker versterkt betreffende het feit dat wij de wereld in bruikleen hebben van onze kinderen en hun kinderen. 

 

[/pb_text][/pb_column][/pb_row]